Era­tosthe­nes

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

276–194 f.Kr.

Räk­na­de ut jor­dens om­krets.

Era­tosthe­nes föd­des i Ky­re­ne i nu­va­ran­de Li­by­en. Med hjälp av so­lens vin­kel mitt på da­gen på oli­ka plat­ser i Egyp­ten lyc­ka­des han upp­skat­ta jor­dens om­krets. Den siff­ra han fick fram var häp­nads­väc­kan­de kor­rekt. En­ligt vis­sa be­dö­ma­re av­vek hans mått ba­ra två pro­cent från den ex­ak­ta om­kret­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.