Ge­or­ge Ga­mow

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

1904–1968

Ti­dig fö­re­språ­ka­re för big bang-te­o­rin.

Ga­mow föd­des i Odes­sa i nu­va­ran­de Ukrai­na och var en av de främs­ta fö­re­språ­kar­na för te­o­rin att uni­ver­sum bil­dats i en ko­los­sal ex­plo­sion för fle­ra mil­jar­der år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.