An­nie Jump Can­non

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

1863–1941

Med­ska­pa­re till Har­vard Clas­si­fi­ca­tion Sche­me.

Den ame­ri­kans­ka ast­ro­no­men ord­na­de stjär­nor­na i ett sy­stem ut­i­från de­ras tem­pe­ra­tur. Hen­nes för­teck­ning in­ne­höll un­ge­fär 230 000 stjär­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.