Klau­di­os Pto­le­mai­os

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

cir­ka 90–cir­ka 168

Do­mi­ne­ra­de ast­ro­no­min i tolv­hund­ra år.

Den gre­kisk-ro­mers­ka ast­ro­no­men Pto­le­mai­os ut­ar­be­ta­de den ast­ro­no­mis­ka al­ma­nac­kan Al­ma­gest. Trots att den bygg­de på den fel­ak­ti­ga geo­cent­ris­ka världs­bil­den var den ett stan­dard­verk i tolv­hund­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.