KLÄTT­RAR NER FRÅN TRÄ­DEN

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: Vå­ra träd­klätt­ran­de för­fä­der kan ha bör­jat gå upp­rätt för 4,4 mil­jo­ner år se­dan.

Ett fos­sil av den ut­dö­da för­män­ni­skan Ar­di­pit­hecus ra­mi­dus hit­ta­des i Afar­sän­kan i Eti­o­pi­en 1994.

Dess egen­ska­per gjor­de att fors­kar­na tog den för den ”fe­lan­de län­ken” mel­lan två livs­for­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.