AN­VÄN­DER STENVERKTYG

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: Vå­ra för­fä­der an­vän­de stenverktyg för

3,5 mil­jo­ner år se­dan.

På fos­sil av djur­ben som hit­ta­des i Eti­o­pi­en 2010 har man iden­ti­fi­e­rat hugg­mär­ken som vi­sar att dju­ren slak­tats med verk­tyg av sten. Ben­res­ter­na är minst tre mil­jo­ner år äld­re än den mo­der­na män­ni­skan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.