GÅR UPP­RÄTT

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: Värl­dens mest be­röm­da för­män­ni­ska gick upp­rätt.

Vid ut­gräv­ning­ar i Afar­sän­kan i Eti­o­pi­en 1974 hit­ta­de man ”Lu­cy” ( Aus­tralo­pit­hecusa­fa­rensis). Ar­ten lev­de för mel­lan 3,85 och 2,95 mil­jo­ner år se­dan och gick en­ligt fors­kar­na upp­rätt – långt in­nan hjär­nan fick sam­ma stor­lek som idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.