AN­VÄN­DER HUVUDET

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: Fos­silskal­le ty­der på upp­rätt gång.

Vid en ut­gräv­ning i Syd­af­ri­ka 1924 hit­ta­de man ett

2,8 mil­jo­ner år gam­malt fos­sil av Aus­tralo­pit­hecus af­ri­ca­nus, som blev känt som bar­net från Taung. Skal­lens form tyd­de på att rygg­ra­den va­rit fäst vid kra­ni­ets bas – ett tec­ken på att per­so­nen gått upp­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.