HÄNDIG MED VERK­TYG

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: För­män­ni­skan Ho­mo ha­bi­lis an­vän­de verk­tyg.

I Ol­du­vai­ra­vi­nen i Tan­za­nia hit­ta­de man 1963 de förs­ta fyn­den av en dit­tills okänd män­ni­sko­lik­nan­de va­rel­se. Ar­ten, som lev­de för mel­lan 2,3 och 1,4 mil­jo­ner år se­dan, var den förs­ta som an­vänt stenverktyg och fick där­för nam­net Ho­mo­ha­bi­lis (”den hän­di­ga män­ni­skan”).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.