LE­KER MED ELDEN

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: Asi­a­tisk för­fa­der.

ÅR 1891 hit­ta­des en art som fick nam­net Ho­mo­erectus på Ja­va. Den lev­de för mel­lan 1,8 mil­jo­ner och 143 000 år se­dan och var den älds­ta för­män­ni­ska som hit­tats ut­an­för Afri­ka. Den ha­de män­ni­sko­lik­nan­de drag – långa ben, kor­ta ar­mar och nedåt­rik­ta­de näs­bor­rar – och tros ha an­vänt elden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.