NEANDERTALARNA NAMNGES

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: Den förs­ta för­män­ni­sko­ar­ten iden­ti­fie­ras.

Ty­pen Ho­mo­ne­an­dert­ha­lensis hit­ta­des i tys­ka Ne­an­der­tal 1856. Den för­hi­sto­ris­ka män­ni­sko­va­rel­sen lev­de för cir­ka 300 000–50 000 år se­dan och kan even­tu­ellt ha fun­nits sam­ti­digt som mo­der­na män­ni­skor i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.