DE 10 ÄLDS­TA MÄN­NI­SKOR­NA

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Je­an­ne Cal­ment

Ål­der: 122 år och 164 da­gar 21 feb­ru­a­ri 1875–4 au­gusti 1997 Frank­ri­ke

Sa­rah Knauss

Ål­der: 119 år och 97 da­gar 24 sep­tem­ber 1880– 30 december 1999

USA

Lu­cy Han­nah

Ål­der: 117 år och 248 da­gar 16 ju­li 1875–21 mars 1993 USA

Ma­rie-Louise Meil­leur Ål­der: 117 år och 230 da­gar 29 au­gusti 1880–16 april 1998 Ka­na­da

Vi­o­let Brown

Ål­der: 117 år och 189 da­gar 10 mars 1900–15 sep­tem­ber 2017 Ja­mai­ca

Na­bi Ta­ji­ma

Ål­der (i skri­van­de stund): 117 år 4 au­gusti 1900– le­ver

Ja­pan

Emma Mo­ra­no

Ål­der: 117 år och 137 da­gar 29 no­vem­ber 1899– 15 april 2017

Ita­li­en

Mi­sao Oka­wa

Ål­der: 117 år och 27 da­gar 5 mars 1898–1 april 2015 Ja­pan

Ma­ria Capo­vil­la

Ål­der: 116 år och 347 da­gar 14 sep­tem­ber 1889–27 au­gusti Ecu­a­dor

Su­san­nah Mus­hatt Jo­nes Ål­der: 116 år och 311 da­gar 6 ju­li 1899–12 maj 2016 USA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.