10 OTROLIGA FYSISKA RE­KORD

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Längst tunga

Eng­els­man­nen Step­hen Tay­lors tunga mä­ter 9,8 cm från tung­spet­sen till mit­ten av över­läp­pen.

Längs­ta ut­drag­na tand

Loo Hui Jing i Sing­a­po­re fick en 3,2 cm lång tand ut­dra­gen 2009.

Längs­ta ben

Svet­la­na Pank­ra­to­va i Ryss­land har 132 cm långa ben en­ligt en mät­ning 2003.

Längst and­håll­ning

År 2012 lyc­ka­des dansken Stig Se­verin­son hål­la an­dan un­der vatt­net i he­la 22 mi­nu­ter.

Längst fing­er­nag­lar

Ame­ri­ka­nen Mel­vin Boot­hes fing­er­nag­lar mät­te totalt 9,85 m år 2009.

Störst hän­der

Ame­ri­ka­nen Ro­bert Wad­low, värl­dens längs­ta man ge­nom ti­der­na, har ock­så re­kor­det för störst hän­der: 32,3 cm från hand­led till fing­er­topp.

Längst nä­sa

Meh­met Özyü­rek i Tur­ki­et har värl­dens längs­ta nä­sa. 2010 mät­te hans im­po­ne­ran­de snok 8,8 cm från näs­rot till nästipp.

Längs­ta sim­tur

År 2007 sim­ma­de slo­ve­nen Martin Strel längs he­la Ama­zo­nas. Sim­tu­ren på 5 268 km gjor­de han på ba­ra 67 da­gar.

Sma­last mid­ja

Cat­hie Jung i USA har värl­dens sma­las­te mid­ja. Med kor­sett är den 38,1 cm, och även ut­an kor­sett är den ba­ra 53,34 cm.

Längs­ta löp­tur

År 2010 sprang frans­man­nen Ser­ge Gi­rard 27 011 km ge­nom 25 EU-län­der – den längs­ta sträc­kan nå­gon­sin på 365 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.