Hip­po­kra­tes

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

460–375 f.Kr.

Kopp­la­de sjuk­do­mar till na­tur­li­ga or­sa­ker.

Länge trod­de man att det var an­dar el­ler gu­dar som låg bakom sjuk­do­mar. Men den gre­kis­ka tän­ka­ren Hip­po­kra­tes fö­reslog att sjuk­do­mar kun­de be­ro på na­tur­li­ga or­sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.