Ja­mes Blun­dell

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1791–1878

Gjor­de den förs­ta lyc­ka­de blod­trans­fu­sio­nen på en pa­ti­ent.

År 1818 fö­reslog Blun­dell att en pa­ti­ent som för­lo­rat myc­ket blod un­der en för­loss­ning skul­le kun­na få blod från en an­nan män­ni­ska. Man vet in­te ex­akt när han ge­nom­för­de den förs­ta blod­trans­fu­sio­nen, men 1829 är det år­tal som bru­kar anges.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.