Ed­ward Jen­ner

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1749–1823

Ut­veck­la­de det förs­ta vac­ci­net.

Jen­ner ba­se­ra­de sitt ex­pe­ri­ment på den gam­la bon­de­vis­do­men att de som haft ko­kop­por in­te fick smitt­kop­por. Han tog var från en ko­kop­pa och an­vän­de det för att vac­ci­ne­ra en frisk poj­ke, som myc­ket rik­tigt blev im­mun mot smitt­kop­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.