Ig­naz Sem­melweis

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1818–1865

Vi­sa­de att hand­tvätt kan räd­da liv.

Den un­gers­ka lä­ka­ren blev känd som ”möd­rar­nas fräl­sa­re” när han sänk­te död­lig­he­ten på sin för­loss­nings­av­del­ning ge­nom att krä­va att per­so­na­len tvät­ta­de hän­der­na med en klor­kalk­lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.