René Laen­nec

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1781–1826

Man­nen som upp­fann ste­to­sko­pet.

När den frans­ka lä­ka­ren Laen­nec un­der­sök­te en över­vik­tig pa­ti­ent 1816 rul­la­de han ihop li­te pap­per till ett rör för att kun­na lyss­na på hen­nes hjär­ta. Han vi­da­re­ut­veck­la­de se­dan kon­cep­tet med ett ihå­ligt trä­rör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.