Christi­aan Bar­nard

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1922–2001

Gjor­de den förs­ta lyc­ka­de hjärt­trans­plan­ta­tio­nen.

Den syd­af­ri­kans­ka ki­rur­gen sam­ar­be­ta­de med trans­plan­ta­tions­pi­on­jä­ren Nor­man Shum­way i USA in­nan han åter­vän­de hem och ge­nom­för­de den förs­ta hjärt­trans­plan­ta­tio­nen på en pa­ti­ent 1967. Pa­ti­en­ten, Lou­is Wash­kan­sky, lev­de i yt­ter­li­ga­re 18 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.