Art­hur C. Clar­ke

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1917–2008

Med­för­fat­ta­re till fil­men 2001:ettrym­dä­ven­tyr.

Brit­ten Art­hur C. Clar­ke, som på se­na­re år mest vis­ta­des på Sri Lan­ka, fick en rad pri­ser för sitt för­fat­tar­skap. Han var dess­utom li­te av en si­a­re, och för­ut­såg bland an­nat att in­köp och bankä­ren­den skul­le skö­tas via da­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.