Isaac Asi­mov

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1920–1992

För­fat­ta­re el­ler re­dak­tör till drygt 500 in­fly­tel­se­ri­ka böc­ker.

Rys­sen Isaac Asi­mov, mest be­römd för Stif­tel­se­se­ri­en, bru­kar till­sam­mans med He­in­le­in och Clar­ke räk­nas till de tre främs­ta sci-fi-för­fat­tar­na. Hans no­vell Stjärn­mör­ker har ut­setts till den bäs­ta sci­ence fic­tion-no­vel­len ge­nom ti­der­na. Asi­mov har fått en kra­ter på Mars upp­kal­lad ef­ter sig – kanske den fi­nas­te ut­mär­kel­se en sci-fi-för­fat­ta­re kan få?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.