Ro­bert A He­in­le­in

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1907–1988

Först att ut­ses till Sci­ence Fic­tion Wri­ters Grand Mas­ter.

Ame­ri­ka­nen He­in­le­in in­led­de sin för­fat­tar­kar­riär med att skri­va i oli­ka tid­skrif­ter in­nan han fort­sat­te med fy­ra över­lap­pan­de se­ri­er, bland dem no­vel­ler­na Fram­tids­hi­sto­ri­er. Hans ro­ma­ner ut­fors­kar en rad oli­ka te­man, som sex, ras, po­li­tik och för­svar, och gav upp­hov till många vik­ti­ga de­bat­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.