Ray Brad­bu­ry

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1920–2012

Ska­pa­de dysto­pis­ka fram­tids­vi­sio­ner.

Ray Brad­bu­ry är en av de mest hyl­la­de ame­ri­kans­ka för­fat­tar­na, och många av hans berättelser fil­ma­des. Mest känd är han för Fa­h­ren­heit451, som skild­rar en fram­ti­da stat som brän­ner böc­ker. Mel­lan 1985 och 1992 var han pro­gram­le­da­re på The Ray Brad­bu­ry Theat­re, ett tv-pro­gram som vi­sa­de ad­ap­tio­ner av 65 av hans berättelser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.