E. E. ”Doc” Smith

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

1890–1965

Mest känd för ro­mans­vi­ter­na Linsmän­nen och Sky­lark.

Ame­ri­ka­nen E. E. Smith kal­las ibland för den förs­ta "no­van” in­om 1900-ta­lets sci­ence fic­tion. Sär­skilt om­tyckt var han bland fors­ka­re, in­gen­jö­rer och män i för­sva­ret, kanske för att svå­rig­he­ter­na med att skyd­da för­svars­hem­lig­he­ter var ett åter­kom­man­de te­ma i hans ro­ma­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.