Stör­re fla­min­go

Pho­e­ni­cop­terus ro­seus

Vetenskapens topp 10 - - Djurriket -

Smin­kar sig ro­sa

Man vet se­dan länge att fla­mingons fjäd­rar får sin ka­rak­te­ris­tis­ka ro­sa ny­ans från ka­ro­te­no­i­der i rä­kor och plank­ton som de äter. Men 2010 upp­täck­te fors­ka­re att stör­re fla­mingor ak­tivt fär­gar si­na fjäd­rar när de put­sar dem ge­nom att till­fö­ra ett fär­gäm­ne som ut­sönd­ras från en kör­tel. Och de upp­re­par pro­ce­du­ren re­gel­bun­det så att in­te fär­gen bleks i so­len.

Marul­kar­ta­de fis­kar Ce­ra­tio­i­dei Ha­nen är en pa­ra­sit som bi­ter sig fast i ho­nans kropp och spru­tar ut sin mjöl­ke över rom­men. Snäc­kor och snig­lar Lung­snäc­kor Lung­snäc­kor är her­ma­fro­di­ter men skju­ter in ”kär­lekspi­lar” i varand­ra un­der...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.