DE 10 SMÄRTSAMMASTE INSEKTSBETTEN

Vetenskapens topp 10 - - Djurriket -

Bul­let ant (ung. ”pi­stol­my­ra”) Pa­ra­po­ne­ra cla­va­ta ”Ren, in­ten­siv, skä­ran­de smär­ta. Som att gå på glö­dan­de kol med en ros­tig tre­tums­spik som bor­rar sig in i hä­len.”

Ta­ran­tu­la hawk

Pep­sis for­mo­sa

”Blän­dan­de som en kraft­full el­stöt. Som om nå­gon slängt en hår­tork i ens bub­bel­bad.”

Pap­pers­ge­ting

Po­lis­tes spp.

”Brän­nan­de och frä­tan­de. Tyd­lig bit­ter­het i ef­tersma­ken. Som att spil­la en mugg med salt­sy­ra på så­ret från ett vasst pap­per.”

Röd skör­de­my­ra Po­go­nomyrmex bar­ba­tus

“Kraf­tig och obe­vek­lig. Som att bor­ra ut en in­åt­väx­an­de tå­na­gel.”

Honungs­bi

Apis mel­li­fe­ra

”Som käns­lan av ett tänd­sticks­hu­vud som bryts av och brän­ner hu­den.”

Jord­ge­ting

Ve­spu­la spp.

”Het och rö­kig, näs­tan van­vör­dig. Un­ge­fär som om W C Fields släc­ker en ci­garr på ens tunga.”

Bald-fa­ced hor­net (typ av bål­ge­ting) Do­li­cho­ves­pu­la macu­la­ta

”Fyl­lig, kraf­tig, li­te knap­rig. Som att få han­den klämd i en sväng­dörr."

Aka­ci­e­my­ra Pseu­domyrmex fer­ru­gi­nea

”En säll­synt, ge­nom­träng­an­de, upp­höjd typ av smär­ta. Som om nå­gon skju­tit in en häft­klam­mer i kin­den på en."

Eld­my­ra

So­le­nop­sis spp.

”Skarp och aning­en skräm­man­de.

Som att gå på en lång­hå­rig hel­täck­nings­mat­ta och sträc­ka sig ef­ter lys­knap­pen."

Väg­bi

Ha­lic­ti­dae

”Lätt, flyk­tigt, näs­tan fruk­tigt. En li­ten gnis­ta som sve­der ett hårstrå på ar­men."

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.