10 DJUR MED SUPERSINNEN

Vetenskapens topp 10 - - Djurriket -

Man­tis­rä­ka Odon­to­dactylus spp. Avan­ce­rat färgse­en­de

Des­sa märk­vär­di­ga kräft­djur kan se he­la åt­ta färg­ka­na­ler.

Stjärn­mull­vad Con­dylu­ra crista­ta Su­per­käns­lig nä­sa

Upp­täc­ker sitt byte med hjälp av el­va par ten­tak­ler för­sed­da med 25 000 re­cep­to­rer av ty­pen Ei­mers or­gan.

At­lant­lax Sal­mo sa­lar Skarpt lukt­sin­ne Lax­ar har 1 000 gång­er så bra lukt­sin­ne som hun­dar och luk­tar sig fram till sin fö­del­se­flod.

Flad­der­mus Chi­ro­p­te­ra Eko­lod

Flad­der­möss sän­der ut ljud­vå­gor och lä­ser med hjälp av ekot av var by­tet be­fin­ner sig så att de kan fånga pyt­tesmå in­sik­ter.

Malar­tad fisk Icta­lurus na­ta­lis Sen­sa­tio­nellt smak­sin­ne

Vis­sa mal­fis­kar har he­la 175 000 cel­ler över he­la krop­pen som upp­fat­tar smak.

Näbb­djur Or­nit­hor­hynchus ana­ti­nus Elektris­ka re­cep­to­rer

Sen­so­rer i näb­ben kän­ner av för­änd­ring­ar­na i det elektris­ka fäl­tet när ett byte rör på sig.

Fyr­ö­gon­fisk Anableps spp. Dub­bel­se­en­de Fis­kens ögon är in­de­la­de i två de­lar så att den kan se un­der vatt­net och ovan­för ytan sam­ti­digt.

Spin­del Ara­ne­ae Vib­ra­tio­ner

Med hjälp av sär­skil­da or­gan, bland an­nat hårstrån på be­nen, kan spind­lar upp­täc­ka vib­ra­tio­ner i luf­ten el­ler i spin­del­nä­tet och be­dö­ma ett byte.

Näs­grop­sor­mar Cro­tali­nae In­fra­rö­da sen­so­rer Vär­me­käns­li­ga or­gan på huvudet gör att de kan upp­täc­ka in­fra­rött ljus när de ja­gar på nat­ten.

Du­va Co­lum­ba li­via Mag­ne­tisk kom­pass

Brev­du­vor har ett slags in­byggd gps som gör att de kan na­vi­ge­ra över långa av­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.