Al­dabrasköld­pad­dan

Al­dabrachelys gi­gan­tea

Vetenskapens topp 10 - - Djurriket -

Älds­ta kän­da in­di­vid:

255 år

Ad­wai­ta var en sköld­padds­ha­ne som den brit­tis­ka of­fi­ce­ra­ren Ro­bert Cli­ve ska ha fått i gå­va på 1700-ta­let. Cir­ka 1876 flyt­ta­des den till Ali­po­re Zoo i Cal­cut­ta, där den lev­de fram till sin död 2006. Ad­wai­tas ål­der kan dock in­te be­kräf­tas de­fi­ni­tivt. Det kräl­djur som upp­nått den högs­ta ve­ri­fi­e­ra­de ål­dern var Tu’i Ma­li­la, en strålsköld­pad­da som kap­ten Cook ska ha skänkt i gå­va till kung­a­fa­mil­jen på Tonga 1777. Den dog 1965 vid 188 års ål­der.

Jät­tesköld­pad­dor blir häp­nads­väc­kan­de gam­la. Det är in­te ovan­ligt att ga­la­pa­gossköld­pad­dor blir 150 år. Ko­ikarp Cyp­ri­nus car­pio hae­ma­top­terus 226 år Den älds­ta kän­da ko­ikar­pen Ha­na­ko dog 1977. Blå­gul ara Ara ara­rau­na 104 år Det på­stås att aran...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.