Aristo­te­les

Vetenskapens topp 10 - - Djurriket -

384–322 f.Kr. Pla­ce­ra­de or­ga­nis­mer på ”li­vets trap­pa”

Den gre­kis­ka fi­lo­so­fen gick i brä­schen för bi­o­lo­gi­forsk­ning­en. Många av hans idéer ha­de stor be­ty­del­se än­da till 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.