Carl von Lin­né

Vetenskapens topp 10 - - Djurriket -

1707–1778

In­för­de två­namns­sy­ste­met.

Carl von Lin­né la­de grun­den för vår ve­ten­skap­li­ga tax­o­no­mi, klas­si­fi­ci­e­ring­en av or­ga­nis­mer . Hans två­namns­prin­cip för ar­ter an­vänds i he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.