Euk­li­des

Vetenskapens topp 10 - - Vetenskap -

cir­ka 300 f. Kr.

For­ma­li­se­ra­de geo­met­ris­ka prin­ci­per.

Euk­li­des Ele­men­ta var det geo­met­ris­ka stan­dard­ver­ket än­da till det se­na 1900-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.