Carl Fri­edrich Gauss

Vetenskapens topp 10 - - Vetenskap -

1777–1855

Bi­drog till tal­te­o­rin, geo­me­trin och san­no­lik­hets­lä­ran.

Gauss förs­ta upp­täckt var att det gick att kon­stru­e­ra en re­gel­bun­den mång­hör­ning med 17 si­dor med hjälp av ba­ra lin­jal och kom­pass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.