Hy­pa­tia

Vetenskapens topp 10 - - Vetenskap -

cir­ka 350–415 f.Kr.

Fö­re­läs­te om Pla­ton och Aristo­te­les.

Den gre­kisk-egyp­tis­ka fi­lo­so­fen och ma­te­ma­ti­kern Hy­pa­tia var en ka­ris­ma­tisk le­da­re som drev den nypla­tons­ka aka­de­min i Alex­an­dria. Hon är den förs­ta kän­da kvinn­li­ga ma­te­ma­ti­kern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.