Det brit­tis­ka im­pe­ri­et Glo­balt

36,2 mil­jo­ner km2 (år 1921)

Vetenskapens topp 10 - - Historia -

Im­pe­ri­et fanns: 1497-1997

När det brit­tis­ka im­pe­ri­et var som störst i bör­jan av 1920-ta­let om­fat­ta­de det över 450 mil­jo­ner män­ni­skor i en rad världs­de­lar. En fem­te­del av värl­dens be­folk­ning lyd­de då un­der den brit­tis­ka kro­nan. Man ta­la­de om ”im­pe­ri­et där so­len ald­rig går ner”, för nå­gon­stans i det vid­sträck­ta ri­ket var det all­tid dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.