Ni­els Bo­hr

Vetenskapens topp 10 - - Historia -

1885–1962

Kon­stru­e­ra­de den mo­der­na atom­mo­del­len.

1922 fick den dans­ka fy­si­kern No­bel­pri­set för sitt ar­be­te med att be­skri­va ato­mens upp­bygg­nad. Han me­na­de att elektro­ner rör sig i ba­nor runt atom­kär­nan och kan hop­pa mel­lan des­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.