Al­bert Eins­te­in

Vetenskapens topp 10 - - Historia -

1879–1955

Ut­veck­la­de den all­män­na re­la­ti­vi­tetste­o­rin.

”Värl­dens mest kän­da ek­va­tion”, E=mc2 (ener­gin är li­ka med mas­san gång­er ljus­has­tig­he­ten i kvadrat), vi­sar sam­ban­det mel­lan mas­sa och ener­gi – som ba­ra är en del av den tys­ka fy­si­ker­nas all­män­na re­la­ti­vi­tetste­o­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.