Paul Di­rac

Vetenskapens topp 10 - - Historia -

1902–1984

För­ut­sa­de fö­re­koms­ten av an­ti­ma­te­ria.

Den eng­els­ka te­o­re­tis­ka fy­si­kern fors­ka­de om atom­te­o­ri, la­de grun­den för mikro­e­lekt­ro­ni­ken och fick No­bel­pri­set i fy­sik 1933.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.