La Paz

Bo­li­via

Vetenskapens topp 10 - - Människans Planet -

3 640 m

Bo­li­vi­as hu­vud­stad lig­ger som i en skål, om­gi­vet av An­der­na på al­la si­dor. De mer väl­bär­ga­de bland sta­dens 877 363 in­vå­na­re bru­kar bo i bo­stads­kvar­ter på lägre höjd, me­dan de fat­ti­ga­re har si­na hem hög­re upp på bergs­si­dor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.