Fal­con HTV-2

Max­has­tig­het: 20 920 km/h

Vetenskapens topp 10 - - Människans Planet -

Obe­man­nat

Lock­heed Martin, De­fen­se Ad­van­ced Re­se­arch Pro­jects Agen­cy och USA:s flyg­va­pen, USA, 2010

Den obe­man­na­de men fullt ma­növrer­ba­ra ra­ketupp­skjut­na far­kos­ten Fal­con HTV-2 kan fly­ga i 20 gång­er lju­dets has­tig­het. Den ut­veck­la­des för att tes­ta grän­ser­na för långa flyg­ning­ar med över­ljuds­has­tig­het. Om man nu alls kan ta­la om "långa flyg­ning­ar” vid en has­tig­het på runt 25 000 km/h, då det skul­le ta un­ge­fär 12 mi­nu­ter att fly­ga mel­lan New York och Los Ang­e­les.

X-43A Max­has­tig­het: 12 144 km/h Obe­man­nat

Nasa, USA, 2004

Bell X-2 St­ar­bus­ter Max­has­tig­het: 3 369 km/h Be­man­nat

Bell Aircraft, USA, 1955

X-15 Max­has­tig­het: 7 274 km/h Be­man­nat

US Air For­ce och Nasa, USA, 1959

XB-70 Val­ky­rie Max­has­tig­het: 3 308 km/h Be­man­nat

North American Avi­a­tion, USA, 1964

X-51 Wa­veRi­der Max­has­tig­het: 6 276 km/h Obe­man­nat Bo­e­ing, USA, 2010

MIG Fox­hound Max­has­tig­het: 2 999 km/h Be­man­nat

Mi­ko­jan, Sov­je­tu­ni­o­nen,

1975

SR-71 BlackBird Max­has­tig­het: 3 540 km/h Be­man­nat Lock­heed, USA, 1964

F-15 Eag­le Max­has­tig­het: 2 679km/h Be­man­nat McDon­nell Douglas, Bo­e­ing, Spa­ce & Secu­ri­ty,

USA, 1972

MIG-25 Fox­bat Max­has­tig­het: 3 492km/h Be­man­nat Mi­ko­jan-Gu­re­vitj, Sov­je­tu­ni­o­nen, 1964

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.