Hen­ry Ford

Vetenskapens topp 10 - - Människans Planet -

1863–1947

Grun­da­de Ford Mo­tor Com­pa­ny.

In­du­stri­man­nen Ford re­vo­lu­tio­ne­ra­de trans­port­sek­torn ge­nom att in­fö­ra mass­pro­duk­tion som gjor­de att hans T-for­dar kun­de rul­la ut ur fa­bri­ker­na i en häp­nads­väc­kan­de takt. Ford var en kon­tro­ver­si­ell fi­gur, men han gjor­de dröm­men om en egen bil till ett re­a­lis­tiskt mål för många me­del­klas­sa­me­ri­ka­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.