Brö­der­na Wright

Vetenskapens topp 10 - - Människans Planet -

Or­vil­le: 1871–1948 Wil­bur: 1867–1912

Blev först med att fly­ga ett mo­tor­dri­vet flyg­plan.

I bör­jan av 1900-ta­let hård­na­de kam­pen om att bli först med mo­tor­dri­ven flyg­ning. Men även om fle­ra and­ra sam­ti­da flyg­pi­on­jä­rer tog sig upp i luf­ten vid un­ge­fär sam­ma tid, blev brö­der­na Wright den 17 december 1903 först med att ge­nom­fö­ra en be­man­nad flyg­tur med ett mo­to­ri­se­rat flyg­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.