SOM I HYALURONSYRA H

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Du har un­ge­fär 15 gram hyaluronsyra i krop­pen. Det är en stor mo­le­kyl som fuk­tar ögon och le­der och gör huden fast och elas­tisk. Hyaluronsyra an­vänds i fil­ler­be­hand­ling­ar, till ex­em­pel vid läpp för­sto­ring, och finns i många an­sikts­krä­mer. Det finns inga be­lägg för att hyaluronsyra som kost­till­skott skul­le mot­ver­ka hu­dens åld­ran­de, men vis­sa stu­di­er har vi­sat att äm­net kan lind­ra in­flam­ma­tion i knä­le­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.