SOM I JÄRN J

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Järn är det nä­rings­äm­ne som flest har brist på i värl­den, och även i Sve­ri­ge är det många kvin­nor i fer­til ål­der som får i sig för li­te järn. En stu­die från 2012 vi­sa­de att vux­na kvin­nor kan ha lätt järn­brist ut­an att ha fullt ut­veck­lad ane­mi, och att järn­till­skott hjälp­te dem att kän­na sig mindre tröt­ta. Ef­fek­ten var dock mi­ni­mal, och över­skott av järn kan få väl­digt all­var­li­ga kon­se­kven­ser. Olyc­kor där barn har lyc­kats sväl­ja sto­ra mäng­der järn­till­skott är en av de främs­ta or­sa­ker­na till att barn dör av för­gift­ning i USA, så för­va­ra järn­tablet­ter­na ut­om räck­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.