Förbränner man mindre ener­gi på löp­ban­det än när man spring­er ute?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sömn -

Luft­mot­stån­det gör att det går åt li­te ex­tra ener­gi när man spring­er ute. Men skill­na­den är obe­tyd­lig om man in­te spring­er gans­ka fort. Om du spring­er 1 km på 4,30 el­ler snab­ba­re är skill­na­den un­ge­fär 1 pro­cent. Med tan­ke på att det går åt runt 60 ka­lo­ri­er för att springa 1 km så skil­jer det ba­ra drygt en halv ka­lo­ri per kilo­me­ter. Om du vill kan du stäl­la in löp­ban­det på 1 pro­cents lut­ning för att kom­pen­se­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.