ÄR DET BÄTT­RE ATT TVÄT­TA HÄN­DER­NA I VARMVATTEN?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Q & A -

Den störs­ta ef­fek­ten av hand­tvätt får man ge­nom att gnug­ga och sköl­ja bort bak­te­ri­er från hudy­tan. En stu­die från Rut­gersu­ni­ver­si­te­tet i USA vi­sa­de att kall­vat­ten fun­ge­ra­de li­ka bra som varmvatten för att få bort ko­li­bak­te­ri­er. Fak­tum är att bak­te­ri­e­mäng­den ökar om vatt­net är för varmt, för det ska­dar hu­dens na­tur­li­ga skydds­la­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.