Får in­ui­ter i sig al­la vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Innehåll -

Tra­di­tio­nell in­uit­kost in­ne­hål­ler en del bär, al­ger och väx­ter, men ani­ma­lisk kost kan ge al­la vik­ti­ga nä­rings­äm­nen, för­ut­satt att man äter he­la dju­ret och äter det rått. Val­hud och säl­hjär­na in­ne­hål­ler C-vi­ta­min. Men in­uit­kos­ten är in­te sun­da­re än en mo­dern väs­ter­ländsk kost­håll­ning. Krans­kärls­sjuk­do­mar är li­ka van­ligt bland in­ui­ter, och fö­re­koms­ten av ben­skör­het och stro­ke är hög­re ef­tersom de får en stör­re an­del av sin ener­gi från ani­ma­liskt fett och får i sig be­grän­sat med kal­ci­um.

VISS­TE DU ATT? Den enk­las­te soc­kerar­ten, mo­le­ky­len glyko­lal­de­hyd, har upp­täckts i gas­moln runt stjär­nor nä­ra Vin­ter­ga­tans cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.