M SOM I MANUKAHONUNG

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Ho­nung är en form av bred­spektru­man­ti­bi­o­ti­ka, men vi vet fort­fa­ran­de in­te rik­tigt hur den dö­dar bak­te­ri­er. Manukahonung görs på nek­tar från ma­nu­ka­trä­det på Nya Ze­e­land, som har star­kast an­ti­bak­te­ri­ell ef­fekt. Men i la­bo­ra­to­ri­estu­di­er har man in­te kun­nat på­vi­sa någ­ra sig­ni­fi­kan­ta för­de­lar för män­ni­skor. Sal­va med manukahonung kan på­skyn­da läk­ning­en av mått­li­ga bränn­ska­dor nå­got, men det finns ing­en tyd­lig do­ku­men­te­rad ef­fekt för and­ra sår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.