N SOM I NÄSSLOR

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Stu­di­er pe­kar på att brän­näss­le­rot kan hjäl­pa mot pro­blem som be­ror på prosta­ta­för­sto­ring, som svå­rig­he­ter att uri­ne­ra el­ler in­kon­ti­nens. Hur det går till vet vi dock in­te än­nu, för and­ra stu­di­er har vi­sat att näs­selextrak­tet i al­la fall in­te mins­kar prostatans stor­lek. Nässlor har ock­så an­ti­his­ta­min ef­fekt, och vis­sa stu­di­er har vi­sat att de hjäl­per mot artros och hös­nu­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.