ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

... ha­de Stock­holms­om­rå­det haft det värs­ta snöo­väd­ret på över 100 år. Snöröj­ning­en kom pre­cis när tid­ning­en frå­ga­de män­ni­skor om hur de upp­levt ka­o­set som va­rit. ”Jag kun­de in­te job­ba på grund av snön. Jag tog en kör­ning här­i­från (Rin­ke­by) till Ar­lan­da. Det bru­kar ta en halv­tim­me, men det tog tre och en halv tim­me”, sa tax­i­chauf­fö­ren Ja­mal Ka­no som in­te var nöjd med röj­ning­en.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.