Lad­da ner VÅR APP

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Gå till AppleSto­re el­ler Goog­le Play och lad­da ner ap­pen Stock­hol­mDi­rekt. Välj se­dan ”Vi i Kis­ta/Rin­ke­by och Tens­ta” i in­ställ­ning­ar om du vill kom­ma di­rekt till din lo­kal­tid­ning näs­ta gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.